WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Wymagania sprzętowe:

komputer PC z procesorem Pentium 4,  1 GB RAM, karta graficzna z pamięcią
128 MB i sterownikami OpenGL 2.0, system Windows XP (SP 3), Vista lub 7.